Author: interadria

Në këtë samit janë të ftuar përfaqësues të qeverive të Ballkanit perendimor, bizneseve, organizatave rajonale ku qëllimi kryesor është bashkërenditja e agjendave digjitale, unifikimi dhe krijimi i platformave digjitale për shërbime të ndryshme dhe shkëmbim të ideve e projekteve në fushë. Pikat kryesore të diskutimit të...

Mundësi punësimi: InterAdria shpall konkurs për teknik të kabllove. Konkursi do të jetë i hapur nga data 25-10-2017 deri 08-11-2017. TEKNIK KABLLOR Kompania InterAdria në kuadër të aktivitetit të dendësuar të punëve ka bërë planifikimet për angazhimin e një profili kuadrosh të përshkruar më poshtë. PËRSHKRIMI Shtrirjen dhe tërheqjen e kabllove (optike,...