Author: interadria

American School of Kosova, announced one of the most complete K12 architecture campus from Archdaily in Europe, not only provides best in class architecture but as well, provides one of the most complete ICT technology specially designed and implemented from InterAdria for K12 services. Starting from...

Kompania ITTS, pjesë e partnerëve të kompanisë InterAdria, e cila operon në Kroaci, ka nënshkruar me sukses kontratat me vlerë prej miliona euro për zbatimin e teknologjisë më të avancuar të infrastrukturës mobile të 5G në botë, për HT Telecom, në pronësi të grupit Deutsche...

The affiliate company, ITTS, part of the InterAdria parent company, which operates in Croatia, has successfully signed million Euro value contracts for the implementation of Ericsson's world's most advanced 5G mobile infrastructure technology, for HT Telecom, owned by Deutsche-Telekom group.   This contract involves, high-profile field...