Teknik kabllor

Teknik kabllor

Detyrat dhe përgjegjësite: 

 •  Shtrirjen dhe tërheqjen e kabllove (optike, koaksiale, bakrit, UTP/STP/SFTP etj.) në shtylla të ndryshme, në ndërtesa të banimit, dhe/apo në ndërtesa afariste
 • Shtrirjen dhe tërheqjen e kabllove në infrastrukturë nëntokësore me kompresorë me presion (Fiber Blowing) dhe me dorë
 • Shtrirjen dhe tërheqjen e kabllove elektrike
 • Montimin e kanaleve dhe gypave sipas nevojës në mure dhe dysheme
 • Montimin dhe instalimin e pajisjeve të ndryshme infrastrukturore të kabllimit
 • Montimin e kutive shpërndarëse me madhësi të ndryshme përbrenda objekteve të banimit dhe sipas nevojës
 • Shpimi i vrimave për hyrjen me kabllo në brendësi të ndërtesave, pusetave etj.

Kualifikimi dhe përvoja:

 • Përvojat minimum 1 vjeçare në ngritje dhe instalim te paisjeve telekomunikuse në Shtyllat e Telekomunikacionit (TE SISTEMEVE KABLLORE),nëse posedon edhe dëshmi/vërtetim për pervojen e punës
 • Diplomë e shkollës së mesme (e dëshirueshme)
 • Preferohet Eksperiencë në ndërtim dhe mirëmbajtje,
 • Patent shoferi kategoria “B” e obligueshme
 • Certifikata që nuk është I dënuar dhe nën hetime nga ndonjë gjykatë kompetente ( më e re se 6 muaj) 

Të interesuarit CV-të dhe aplikacionin mund ta dergojne ne e-mail adresen: [email protected] deri me datën 11.05.2021