Jobs

InterAdria is seeking fast learning, team-working junior and medium level software developers who will engage in various projects   Junior Software Developer Duties: Developing software solutions for different system platforms Assist with the quality assurance aspect of software solutions Software documentation First level support Bug tracing and bug fixing   Qualifications: Bachelor’s degree in computer science...

Detyrat dhe përgjegjësite:   Shtrirjen dhe tërheqjen e kabllove (optike, koaksiale, bakrit, UTP/STP/SFTP etj.) në shtylla të ndryshme, në ndërtesa të banimit, dhe/apo në ndërtesa afaristeShtrirjen dhe tërheqjen e kabllove në infrastrukturë nëntokësore me kompresorë me presion (Fiber Blowing) dhe me dorëShtrirjen dhe tërheqjen e kabllove elektrikeMontimin...