Mundësi punësimi

Detyrat dhe Përgjegjësitë: Zhvillimi i zgjidhjeve softuerike për platforma të ndryshme të sistemit; Ndihmon në sigurimin e cilësisë dhe të zgjidhjeve softuerike; Dokumentimi i softuerit; Mbështetje e nivelit të parë, të dytë dhe nganjëherë të tretë; Komunikim me klient sipas kërkesave të klientit dhe...

Detyrat dhe Përgjegjësitë: Testimi manual i çdo produkti, shërbimi ose sistemi, analizimi i kërkesave; Shkrimi dhe ekzekutimi i rasteve te testimit (skripte); Raportimi i defekteve dhe verifikimi i zgjidhjeve të defekteve; Vlerësimi i cilësisë së produktit në mënyrë që të bëhen përmirësime, për të arritur...

Detyrat dhe përgjegjësitë: • Shtrirja dhe tërheqja e kabllove (optike, koaksiale, bakrit, UTP/STP/SFTP etj.) në shtylla betoni dhe druri, në ndërtesa të banimit, dhe në ndërtesa afariste; • Shtrirja dhe tërheqja e kabllove në infrastrukturë nëntokësore me kompresorë me presion (Fiber Blowing) dhe me dorë; • Shtrirja dhe...

Detyrat Kryesore - Identifikimi i produkteve dhe zgjidhjeve teknike të ndryshme të sistemeve të Inxhinierisë dhe Telekomunikimit (sisteme të sigurisë, energjetikë, UPS, ftohjes precize, automatizimit, sistemeve të komunikimit, etj.), - Identifikimi i produkteve dhe zgjidhjeve teknike të ndryshme sipas kërkesave të klientëve. - Komunikimi me prodhues dhe distributorë...