News

Në këtë samit janë të ftuar përfaqësues të qeverive të Ballkanit perendimor, bizneseve, organizatave rajonale ku qëllimi kryesor është bashkërenditja e agjendave digjitale, unifikimi dhe krijimi i platformave digjitale për shërbime të ndryshme dhe shkëmbim të ideve e projekteve në fushë. Pikat kryesore të diskutimit të...