Zyret tona

Ali Kelmendi 28
Prishtina
Kosovë

Email: [email protected]

Telefoni: +383 38 246 375