Përfaqësues të kompanisë InterAdria marrin pjesë në në Samitin e Parë Digjital të Ballkanit Perëndimor në Shkup.

Në këtë samit janë të ftuar përfaqësues të qeverive të Ballkanit perendimor, bizneseve, organizatave rajonale ku qëllimi kryesor është bashkërenditja e agjendave digjitale, unifikimi dhe krijimi i platformave digjitale për shërbime të ndryshme dhe shkëmbim të ideve e projekteve në fushë.

Pikat kryesore të diskutimit të nivelit të lartë dhe të ekspertëve rajonal janë:

  • Digital skills (Working together: A collaborative, coordinated and targeted digital skills capacity building)
  • Trust and security (Regional and international partnerships for safe and secure open cyberspace)
  • Digital environment networks and services, connectivity and access (The right framework conditions for digital connectivity in Western Balkans)
  • Digital economy and society (Digital transformation opportunities)