[REQ_ERR: 403] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. InterAdria | Zhvillues i softuerit
 

Zhvillues i softuerit

Zhvillues i softuerit

InterAdria është duke kërkuar një zhvillues softueri që mëson shpejt, ka aftësi të punojë në grup që do të punoj në projekte të ndryshme

Detyrat:

 • Të zhvillojë zgjidhje softuerike për sisteme të ndryshme
 • Të testojë dhe sigurojë në kualitetin e zgjidhjeve softuerike
 • Dokumentimi i softuerëve

 

Kualifikimet:

 • Diplomë bachelor në shkenca kompjuterike ose ndonjë kualifikim të ngjashëm
 • Aftësi të mira analitike
 • Eksperiencë me metoda të ndryshme të zhvillimit softuerik
 • Njohuri të mira të HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap
 • Preferohet të ketë njohuri në framework të ndryshëm si: Angular dhe Sencha EXT JS
 • Njohuri të mira të C# dhe .NET
 • Njohuri bazike të databazave relacionale si SQL/Oracle
 • Njohuri te mira të koncepteve OOP
 • Njohuri në përdorimin e veglave si: Visual Studio, GIT/TFS
 • Te jetë i rrjedhshëm në Gjuhën Shqipe dhe Anglisht

 

Aftësitë:

 • Puna në ekip
 • Entuziazëm
 • Aftësi organizative
 • Mëson shpejt

 

Përfitimet:

Puna me teknologjitë më të reja dhe aftesi të punojë në projekte interesante.
Për një process pune ideal, ne ofrojmë një ambient të këndshëm, ushqim të shëndetshëm çdo ditë.
Pagë konkurruese

Dërgoni CV në email adresën: jobs@interadria-ks.com